Voice over IP

Naturalnym kierunkiem rozwoju dzisiejszej telekomunikacji, jest migracja tradycyjnych, komutowanych systemów transmisyjnych, do sieci pakietowych.

Telefonia internetowa (VoIP - Voice Over IP) jako technologia jest znaną od wielu lat, swój największy rozkwit jednak przeżywa właśnie teraz. Zarówno wielkie firmy, jak i użytkownicy indywidualni, wraz z nastaniem ery szybkich, szerokopasmowych łącz, powszechności dostępu do internetu, a także powszechności transmisji bezprzewodowych zrozumieli, że dzięki tym zdobyczom ostatnich lat telefonowanie nie musi być tak drogie.

Oszczędności w tej dziedzinie dostrzegą zarówno szarzy użytkownicy internetu (niższe ceny połączeń, łatwość przenoszenia numeru, dodatkowe usługi głosowe i inne), jak i przedsiębiorstwa, które dzięki implementacji telefonii internetowej zrezygnować będą mogły zarówno z utrzymywania osobnej sieci jedynie do rozmów głosowych, specjalistycznego, drogiego sprzętu do tego celu służącego (centrale telefoniczne, przełącznice, kanalizacja techniczna, itp) jak i ograniczą koszty związane z połączeniami telefonicznymi, umożliwią bezpłatne połączenia pomiędzy oddziałami firmy, a także będą mogły wdrożyć wiele nowych rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji bazując na tańszych i bardziej otwartych systemach telefonii internetowej.

Z sieciami telefonii internetowej pracujemy od momentu pojawienia się tej technologii. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje zarówno projekty sieci, ich wykonanie, wdrodżenie, jak i nadzór.