Integracja

Wchodząca wielkimi krokami na scenę telefonia internetowa (VoIP - Voice Over IP) budzi entuzjazm i zachwyt wielu obserwatorów rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Jest to reakcja zrozumiała, jeśli mamy do czynienia z nowymi, budowanymi od podstaw instalacjami. W przypadku migracji z telefonii tradycyjnej do świata VoIP, trzeba pamiętać o konieczności czasowego połączenia obu tych systemów, tak, aby do zakończenia procesu migracji pracowały równolegle, nawzajem się uzupełniając.

W warunkach migracji tak istotnego elementu biznesowej komunikacji jak sieć telefoniczna trudno przeceniać rolę integracji obu systemów. Ma to znaczenie zwłaszcza, jeśli migracja jest procesem ewolucyjnym, co powoduje, że oba systemu muszą współistnieć przez długi czas.

Kluczowa rola integratora polega głównie na umiejętnym doborze sprzętu i operatorów, a także czasu na wdrożenie projektu integracyjnego. Wzorowo przeprowadzona integracja powinna doprowadzić do stopniowego wzrostu użyteczności systemu, poprzez wdrażanie i wykorzystywanie opcji nowego systemu, wraz z postępem procesu migracyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje też rola, jaką odgrywa integrator w utrzymaniu ciągłości pracy, przejrzystości i spójności obu systemów w czasie migracji.

Doświadczenia w dziedzinie integracji tradycyjnych systemów telefonicznych do nowoczesnych rozwiązań telefonii internetowej stanowią ważny element naszej działalności od wielu lat. Zdobyliśmy na tym polu praktyczne doświadczenie uczestnicząc w projektach migracyjnych i integracyjnych dla klientów zarówno spośród sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla operatorów telekomunikacyjnych i wieloodziałowych firm.